Bitwa pod Wiedniem

Zwana też odsieczą wiedeńską, bitwa stoczona przez wojska polsko – austriacko – niemieckie pod wodzą Jana III Sobieskiego przeciwko armii Imperium Osmańskiego pod wodzą wielkiego wezyra Kara Mustafy. Odbyła się ona 12 września 1683 roku. Gdy Turcy zaczęli mobilizować siły, cesarz Austriacki Leopold I zgłosił się do polski z pomysłem zrobienia przymierza przeciwko Turkom. Pomysł…

Bitwa Warszawska

Zwana potocznie „Cudem nad Wisłą” została stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej. Dzięki niej polska odzyskała niepodległość. Jest to 18 przełomowa bitwa w historii świata. Armię polską poprowadził Józef Piłsudzki, a wojsko rosyjskie Michaił Tuchaczewski. Strona polska posiadała 113 tyś. – 123 tyś. żołnierzy, 500 dział, 1780 karabinów maszynowych, 2 eskadry samolotów…

III Rozbiór Polski

Austria działając z Rosją stworzyła ideę III, ostatniego rozbioru Polski. 24 października 1795 władcy Rosji, Prus i Austrii uzgodnili traktat, w którym ostatecznie podzielili Polskę. Imperium Rosyjskiemu przypadły ziemie na wschód od Niemna i Bugu. Imperium Habsburgów wzięło sobie Lubelszczyznę, część Mazowsza i Podlasia oraz resztki Małopolski z Krakowem. Prusy zagarnęły część Mazowsza z Warszawą,…

II Rozbiór Polski

Król Rzeczpospolitej Stanisław II August Poniatowski skapitulował i postanowił przyłączyć się do Konfederacji Targowickiej. Wykorzystując to 25 października król pruski zażądał dodania Wielkopolski do Królestwa Prus. Żądanie to oznaczało wycofanie się Prus z koalicji antyfrancuskiej. Jednak zmieniło się na propozycję rozbioru polski między Imperium Rosyjskie i Prusy. 23 stycznia 1793 doszło do podpisania traktatu podziałowego…

I Rozbiór Polski

Za panowania króla Stanisława II Augusta polska podupadła. Próbowano go porwać 3 listopada 1771 roku, ale była to nieudana próba. Imperium Rosyjskie, Państwo Habsburgów (Austria) oraz Prusy sklasyfikowały Rzeczpospolitą jako zagrożenie dla siebie. Pierwszy układ rosyjsko-pruski został potajemnie podpisany 17 lutego 1772. 5 sierpnia 1772 w Petersburgu podpisano traktaty o rozbiorze Polski. 18 września powiadomiono…

Obrona Westerplatte

Na półwyspie Westerplatte mieściła się Wojskowa Składnica Tranzytowa. W dniach 1-7 września odbyła się tam pierwsza bitwa II Wojny Światowej w Europie. 25 Sierpnia 1939 oficjalnie z „wizytą kurtuazyjną” niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” zatrzymał się 150 metrów od Westerplatte. Miał dostać rozkaz zajęcia Gdyni 26 sierpnia, ale rozkaz przyszedł dopiero 1 września. Na Westerplatte stacjonowało około…

Akcja pod Arsenałem

18/19 marca 1943 Gestapo aresztowało dowódcę hufca „Praga” warszawskich grup szturmowych. W jego domu znaleziono adres dowódcy hufca „Południe” Jana Bytnara „Rudego”. Został on aresztowany 23 marca i przewieziony na „Pawiak” – największe niemieckie więzienie polityczne w Polsce mieszczące się na pod adresem 24/26 na ulicy Dzielnej w Warszawie. Tam go brutalnie przesłuchano i przewieziono…

Ród Jagiellonów

Po dynastii Andegawenów nastała dynastia Jagiellonów. Jej protoplastą był wielki książę litewski Władysław II Jagiełło, który po ślubie z Jadwigą Andegaweńską objął panowanie nad Polską. Do ślubu doszło w 1386 roku. Stworzył unię personalną Polski i Litwy. To za jego panowania w 1410 roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem. Panował na tronie polskim do 1434…

Ród Andegawenów

Na mocy porozumienia Kazimierza III Wielkiego po jego śmierci władza miała przejść w ręce Ludwika I Węgierskiego z dynastii Andegawenów. To był koniec dynastii Piastów. Protoplastą dynastii Andegawenów był Karol I Andegaweński. Jego ród sprawował władzę w kilku krajach. Ludwik I Węgierski objął władzę w Polsce 17 Listopada 1370 roku jako król Polski, Węgier i…

Ród Piastów

Na początku było plemię polan. Władzę nad nimi przejął ród Piastów, którego protoplastą był Piast. Jego syn, Siemowit był pierwszym księciem polan. Potem w rodzie byli Lestek i Siemomysł. Pierwszym autentycznym władcą był Mieszko I. Objął on panowanie nad polską w 960 r. W 966 r. wraz z polską przyjął chrzest. Jego syn Bolesław I…

Krótki przewodnik przez najważniejsze daty historii Polski.

W historii Polski znajduje się wiele dat do zapamiętania. Oto mały przewodnik po najważniejszych datach. Otóż historia nasza zaczyna się w 966 roku, kiedy to Mieszko I przyjmuje chrzest. W roku 1000 następuje zjazd gnieźnieński gdzie spotyka się Bolesław Chrobry z Ottonem III w Gnieźnie. W 1025 roku koronowany zostaje Bolesław Chrobry- pierwszy król Polski….

Koronacja w Polsce.

Historia Polski to bardzo rozległy temat, od czasów początków Państwa Polskiego do czasów obecnych minęło 1050 lat gdyż za początek Państwa Polskiego uznaje się przyjęcie przez Mieszka I chrzest i bardzo ważna rzecz. Często spotykam się stwierdzeniem, że Mieszko I był królem Polski – błąd. Mieszko I owszem był pierwszym władcą Polski ale nie był…

Czy historię da się lubić?

Czy historie da się lubić? Są osoby, które twierdzą, że historia jest nuda, ale warto odkryć ja na nowo. Historia Polski jest bardzo obszerna, jeżeli chodzi tylko o terytorium naszego państwa, ale także o nasz pobyt na innych kontynentach. Historia, którą znamy z szkół jest zazwyczaj sucha, pełno dat, miliony nazwisk, nazw i innych rzeczy,…

Nauka, kultura w czasach okupacji.

Polska kraj leżący w dość niefortunnym miejscu, biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo wielkich mocarstw. Obecnie leży między Rosją a Niemcami, z którymi niejednokrotnie popadało się w konflikt. Liczne wojny, potyczki, okupacje sprawiały, że Polska często była spustoszona. Pamiętne, dosyć nieodległe czasy II Wojny Światowej i wcześniejsze doświadczenia wojenne i z okresu zaborów były ogromnym piętnem….

Zwykli ludzie też piszą historię.

Historia Polski bogata jest w różne wątki rozgrywające się poza granicami kraju. Warto wspomnieć o Tadeuszu Kościuszce, który jest znany w Ameryce Północnej, o Władysławie Jagielle, który przecież z pochodzenia był Litwinem, o Marii Skłodowskiej- Curie- pani chemik, znanej z odnalezienia Polonu i Radu, Władysławie Andersie, czy też sławnych Dywizjonach walczących w lotnictwie Wielkiej Brytanii,…

Powstanie Warszawskie- potrzbne

Historia Polski to bardzo rozległy wątek. Na terenach naszego kraju doszło do wielu krwawych potyczek. Przyjrzeć trzeba się zrywom narodowościowym, których w naszym kraju było naprawdę sporo. Na ich temat jest bardzo dużo literatury, a do najpopularniejszych należy Powstanie Warszawskie, Powstanie Listopadowe i Powstanie Styczniowe. Zapomina się zaś o Powstaniu Wielkopolskim, Powstaniach Śląskich, Powstaniu Kościuszkowskim,…

Historia- to nie tylko wojny…

Historia Polski to bardzo rozległy temat, o którym można pisać bardzo wiele. Dobrze każdy z nas wie, że Polacy, brali udział w przeróżnych operacjach, walkach, bitwach, potyczkach. Baliśmy udział w wielu kampaniach na różnych kontynentach. Tak, zapewne dlatego musimy uczyć się tak wiele z historii. Tylko, że historia Polski, nie składa się tylko z wojen,…

Żywa historia

Zapewne każdy z nas, ma bądź miała w swojej rodzinie osobę, która przeżyła II Wojnę Światową, brała w niej czynny udział, przebywające w jakimś obozie, a jeżeli nie, to w naszym otoczeniu jest pełno osób, które maja w rodzinie właśnie takie osoby. Nie wszystko można wyczytać z podręczników, książek historycznych, przekazów. Dlatego też warto poznawać…

Krótkie rozważanie- Historia Polski 2

Historia magistra Vitae- Historia nauczycielką życia. Tak ta sentencja jest tłumaczona. I o dziwo, coś w niej jest. Historia Polski, która umownie zaczyna się od momentu przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Ok. Przyjmijmy ten moment, ale dobra, podstawą jest, ze trzeba znać te podstawowe daty, kiedy się odbył chrzest, kiedy była Bitwa pod Grunwaldem, kiedy…

Krótkie rozważanie- Historia Polski

Historia Polski- pod tymi słowami kryje się bardzo rozległa historia. Tocząca się od czasów kiedy na naszych ziemiach wierzono w Światowida, tak, tak. Mimo, że Mieszko I przyjął chrzest i najczęściej ta data, czyli 966 rok uważany jest za początek państwa to nie można zapomnieć o tym co było wcześniej. Przecież Mieszko I musiał się…

Przystąpienie Polski do struktur NATO

Demokratyczne przemiany 1989 roku umożliwiły Polsce samodzielne zdefiniowanie własnej polityki bezpieczeństwa. Tym bardziej, że wówczas bezpieczeństwo Polski wciąż opierało się jeszcze na zimnowojennych fundamentach. Wobec tego proces skierowania polskiej polityki bezpieczeństwa w kierunku atlantyckim odbywało się etapowo. Rozwiązanie Układu Warszawskiego oznaczało dla Polski konieczność dążenia do przystąpienia w struktury organizacji mającej zapewnić jej bezpieczeństwo na…

Stalinizm w Polsce

Zakończenie wojny nie oznaczało dla Polaków powrotu do normalności i spokojnego życia. Polska przechodziła bowiem przez szereg zmian systemowych. Pozory wielopartyjności zostały wprawdzie zachowane, jednak w efekcie to Polska Zjednoczona Partia Robotnicza posiadała realną moc decydowania o losach kraju. Całkowite podporządkowanie Polski Związkowi Socjalistycznych Republik Sowieckich sprawiło, że nasz kraj zaczął przybierać totalitarną formę. Tym…

Powstanie w getcie warszawskim

Otoczona murem, zamknięta dzielnica Warszawy to getto warszawskie, w którym zostało uwięzionych Żydów warszawskich, oraz tych przesiedlonych z gett w innych miejscowościach. Getto warszawskie było przeludnione, warunki sanitarne były tragiczne, wybuchały epidemie groźnych zakaźnych chorób, panował głód. Zarówno epidemie jak i panujący głód zebrały straszne żniwo, doprowadzając do śmierci tysięcy ludzi. W 1942 roku Niemcy…

Polskie Państwo Podziemne

Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego wiązało się z utworzoną wcześniej konspiracyjną organizacją Służba Zwycięstwu Polski w Warszawie, która została najpierw przekształcona w Związek Walki Zbrojnej. Podlegał on Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. W 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Ponadto powołano Delegata Rządu na Kraj, w randze wicepremiera, któremu podlegały…

Zerwanie paktu o nieagresji

W 1934 roku podpisano polsko-niemiecki pakt o niestosowaniu przemocy. Przyczynami jego podpisania było znanie przez Józefa Piłsudskiego, że Polska powinna uregulować swoje stosunki z państwem niemieckim oraz fakt, że Francja zaczęła być coraz gorszym sojusznikiem Polski. Ponadto Francja odrzuciła propozycję wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom, wysuniętą przez Piłsudskiego. Tajna propozycja wojny miała bronić postanowień traktatu wersalskiego….